Služby

Lékařská péče

V naší ambulanci poskytujeme komplexní diagnostickou, léčebnou a preventivní péči v oboru praktického lékařství pro dospělé.

Z vyšetření provádíme EKG, TK Holter, vyšetření CRP, INR, moči .


Činnosti nehrazené zdravotní pojišťovnou

 • Přednostní ošetření z osobních důvodů i mimo ordinační dobu - 200Kč
 • Aplikace vakcíny nehrazené zdravotní pojišťovnou - 150 Kč
 • Kopírování zdravotnické dokumentace - 1 str. 3Kč
 • Vstupní prohlídka do zaměstnání - 500Kč
 • Periodická prohlídka do zaměstnání - 500Kč
 • Výstupní prohlídka ze zaměstnání - 500Kč
 • Vydání odborného posudku ke zdravotní způsobilosti - 500Kč
 • Zdravotní způsobilost pro práci v noci - 200Kč
 • Zdravotní způsobilost k výkonu profese či absolvování profesních kurzů - 300Kč
 • Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel - 500Kč
 • Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel po 65. r. - 300Kč
 • Vyšetření pro potravinářský průkaz - 250 Kč
 • Vystavení duplikátu zdravotního dokladu - 200Kč
 • Potvrzení pro VŠ, SŠ - 150Kč
 • Vystavení potvrzení v zájmu fyzické osoby - 100Kč
 • Výpis ze zdrav. dokumentace pro prohlídku do zaměstnání - 300Kč
 • Výpis pojistky - renta 500Kč
 • Výpis ze zdravotnické dokumentace pro životní pojistku - 500Kč
 • Sepsání úrazové pojistky /dle náročnosti/ 350-700Kč
 • Žádost do domova důchodců - 150Kč
 • Zpráva pro policii, soudy a pod. - 300Kč
 • Výpis lázeňského návrhu bez indikace specialistou - na vlastní žádost - 200Kč
 • Vyšetření pro profesní průkazy - 200Kč
 • Vyšetření pro zbrojní průkaz - 500Kč
 • Vyšetření pro sportovce - 200Kč
 • Vyšetření praktickým lékařem - klienta bez zdravotního postižení (dle rozsahu) 500-1000Kč
 • Potvrzení pro letní tábory - 100Kč
 • Předoperační vyšetření nehrazené zdravotní pojišťovnou (plastické operace samoplátců, aj) - 500Kč

Recepty

Recepty rozesíláme i elektronicky po předchozí žádosti přes email. 
Pracovní prohlídky

Pracovnělékařská prohlídka je nezbytnou součástí výkonu naší práce. Bez platného lékařského posudku vydaného na základě provedené pracovnělékařské prohlídky není možné vykonávat práci v rámci České republiky. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci je vyžadován ze zákona.

Druhy prohlídek:

 • vstupní lékařská prohlídka (před nástupem do zaměstnání, před změnou podmínek či charakteru práce apod.),
 • periodická lékařská prohlídka (dle lhůt daných legislativou),
 • mimořádná lékařská prohlídka (vyžádané prováděcím právním předpisem - vyhláškou),
 • výstupní prohlídka.

Co s sebou na prohlídku?

 • doklad totožnosti,
 • výpis ze zdravotnické dokumentace od registrujícího lékaře (praktika),
 • dokument k prohlídce: vyplněnou žádost o lékařskou prohlídku (1 max. však 2 strany formátu A4) nebo žádost o prohlídku, která je současně lékařským posudkem o zdravotní způsobilosti k práci (3-4 strany formátu A4),